Contact information for ZMOD building:

Contact  person for Drawings and ZMOD: Svein-Martin Holt, post@platelayer.com (smholt)

Contact person for ZMOD and Webpages: Tor-Jørgen Moskaug, tjm@smbservice.no (tjm)

Contact  person for ZMOD: Frans van Cuilenborg, fransvan@cuilenborg.com

ZMOD FORUM RETNINGSLINJER:
 1. Brukerne av forumet står selv som hovedansvarlig av innholdet i sine posteringer.
 2. ZMOD.no tar ikke på seg noe ansvar for eventuelle posteringer.
 3. ALLE posteringer som ikke er indirekte relatert MJ og ZMOD vil bli fjernet.
 4. Når det gjelder kjøp og salg rubrikker så BRUK SUNN FORNUFT!.
  Dette gjelder både private og kommersielle annonseringer.  Alle kan fritt poste det de ønsker så lenge det er relatert til MJ og Z-Skala.
 5. ZMOD.no og deres moderatorer (tjm og smholt) forbeholder seg FULL rett til å slette eller endre ALT innhold på disse sidene og forumet etter eget skjønn og sunn folkeskikk.
ZMOD FORUM GUIDELINES:
 1. The users of the forum are them self primary responsible for their own postings.
 2. ZMOD.no does not take any reasonability for the contents of the postings.
 3. AL postings that is not related to MR or ZMOD will be removed.
 4. Regards to the Buy and Sell categories use COMMON SENSE!
  This applies to both personal and commercial consumers. Everyone can freely post ads as long it is MR or Z-Scale related materials.
 5. ZMOD.no and their moderators (tjm and smholt) reserve the FULL rights to delete any or all postings on the forum under considerations of our own opinions and good common sense.

 

ZMOD CREDDITS/KREDITERINGER:

Takk til Svein-Martin Holt som stiller med fysisk server plass og teknisk ekspertise for ZMOD.no
Sidene er laget og designet av Tor-Jørgen Moskaug som også har tatt initiativet til de nye sidene.
Thanks to Svein-Martin Holt for the physical server space and technical expertise on ZMOD.no
WebPages is made by Tor-Jørgen Moskaug

 

 

UPDATED?

Events
ZMOD treffet på OMS
18-19/4-2009

Modules
Ny modul...
1/3-07

Hint & Triks
ZMOD mal/jigg...
4/4-04

 
 

 

 

Made by SMB Service AS - Webmaster: tjm@smbservice.no  Moderator: post@platelayer.com